Lärarhandledning till Karma och Jonar: Klipptrollen

Här finner du lärarhandledning till Klipptrollen. Del 1 i serien om Karma och Jonar.

Lärarhandledningen är framtagen av Bookmark förlag med hjälp och tips från praktiserande lärare på olika svenska skolor.

Klipptrollen: Lararhandledning