Mordet på Orientexpressen – Läsguide

Här finns en läsguide med frågor till Mordet på Orientexpressen.
Guiden kan användas som lärarhandledning, men också som underlag till exempelvis bokklubbsdiskussioner.