Värsta bästa livet

Maria Dufva och Magnus Loftsson

Format: Kartonnage
Boktyp: Kropp och hälsa
Antal sidor: Ca. 120
Omslag: Sebastian Wadsted
ISBN: 978-91-89820-49-4
ISBN ebok: 978-91-89889-80-4
ISBN Ljudbok: 978-91-89889-81-1
Utgivningsdatum: 20240801

Sju superkrafter som hjälper barn att må bra

Ny bok i Maria Dufvas populära Värsta bästa-serie som kommit ut i över 300 000 exemplar. Boken som är skriven tillsammans med leg psykolog Magnus Loftsson som är forskningsledare på Friends vänder sig direkt till barnen med sju superkrafter som skyddar mot våld och utsatthet i skolan, under fritiden och på nätet.

VÄRSTA BÄSTA LIVET lär ut de sju förmågor [SKILLS] som har det starkaste vetenskapliga stödet för att rusta barn med superkrafter som att stå upp för sig själv och andra, lära sig hantera sina känslor och förstå sin omvärld.

WHO och Barnkonventionen har slagit fast att de insatser som fungerar bäst för att förebygga våld mot och mellan barn är åtgärder som vänder sig direkt till barnen. Genom enkla och roliga övningar som bygger på verkliga berättelser som är lätta att känna igen sig i får barnen lära sig att lösa problem, be om hjälp, förstå sina känslor och stå upp för sig själva och andra. Boken är anpassad för 9-12 åringar eftersom mobbing är vanligast på mellanstadiet.

Maria Dufva är kriminolog och föreläser ofta för föräldrar, lärare och elever om ungas utsatthet på nätet och i samhället. Hon har skrivit ytterligare fem böcker i ämnet och är en flitigt anlitad expert i media.

Magnus Loftsson är leg. psykolog och forskningsledare på Friends. Han har lång erfarenhet av arbete med diskrimineringsfrågor, jämställdhet och våldsprevention bland barn och unga och har tidigare skrivit handboken Inget att vänta på.


Kontaktperson: Anna Cecilia Weschke

Pressbilder