Manus

Skicka ditt manus till oss!

Vi är ett allmänutgivande förlag med en bred utgivning av romaner, deckare, facklitteratur och barn- och ungdomsböcker. Har du skrivit ett manus är du varmt välkommen att skicka in det digitalt till oss.

För att underlätta vår bedömning tar vi helst emot fullständiga manus tillsammans med ett följebrev. Följebrevet behöver inte vara långt men bör innehålla en presentation av dig och ditt manus.

Vi har som målsättning att återkomma med besked inom tre månader och på grund av mängden manus vi får in har vi vanligtvis tyvärr inte möjlighet att ge personliga kommentarer. Under sommaren har vi inte möjlighet att gå igenom manus på samma sätt som under resterande del av året och manus som skickas in under denna period får besked lite senare.

Skicka ditt manus till:
manus@bookmarkforlag.se