Läsguide Ormens år

Här är läsguiden till Ulrika Ewermans roman Ormens år – en roman om kärlek, mörka familjeband och syskonskap men också om viljan att frigöra sig från den roll man tilldelats.

Läsguiden innehåller fördjupande diskussionsfrågor och passar utmärkt för bokcirkeln eller för att fördjupa din egen läsning.

Ormens år: Läsguide