Din ekonomi av Klas Eklund och Shoka Åhrman hjälper dig genom krisen med trygga investeringar

Mitt i lågkonjunktur och energipriskaos kommer Klas Eklund och Shoka Åhrman med boken ”Din ekonomi – så klarar du kriser och tryggar framtiden”. Genom att förklara hur privatekonomin hänger ihop med samhällsekonomin ger författarna råd om hur du bygger ekonomisk trygghet genom investeringar och hur du ska tänka kring exempelvis pension, lån och deklaration.

”Vi har skrivit en bok som saknats”, säger Klas Eklund som är författaren bakom den klassiska kursboken Vår ekonomi. ”Din ekonomi vänder sig både till de med nyväckt intresse för ekonomi och de som redan är pålästa. Det är en handbok för alla som vill förstå sin ekonomi, vare sig man vill ha snabba tips eller förstå hur världspolitiken påverkar privatekonomin.”

Shoka Åhrman är författare och ständigt aktuell i exempelvis SvD och SVT där hon ger råd utifrån sin roll som sparekonom och strateg. Hon säger att: ”Din ekonomi ska kunna läsas både av den som är på väg ut i yrkeslivet och den som redan förvärvsarbetat en längre period och som behöver bygga en sparportfölj. Boken knyter samman ekonomisk historia med ekonomisk psykologi och tar hänsyn till frågor som kön och ålder.”

Båda författarna är ansedda ekonomer, men Klas är man, född i Sverige på 50-talet och Shoka är kvinna, född i Iran på 80-talet. Genom att anlägga personliga perspektiv på den ekonomiska historien har de skrivit en nyskapande bok som förklarar samhällsekonomin på ett sätt som hjälper läsaren att få kontroll över sin egen ekonomi.

Din ekonomi – så klarar du kriser och tryggar framtiden kommer ut den 3 april på Bookmark Förlag.

För intervjuförfrågningar och recensionsexemplar kontakta:

Karin Wahlén på Kult PR
karin@kultpr.se
+46 768 96 22 54

Förlagskontakt Bookmark:

Anna-Cecilia Weschke, förläggare
ac.weschke@bookmarkforlag.se

Läs mer Klas Eklund och Shoka Åhrman Din ekonomi: Så klarar du kriser och tryggar framtiden