Fotograf: Kajsa Göransson

Karin Magnusson

Karin Magnusson har jobbat som legitimerad dietist i över tjugo år och är även terapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT) och compassionfokuserad terapi (CFT). Hon började tidigt att intressera sig för de bakomliggande psykologiska orsakerna till ätande – varför vi äter som vi gör, och vad maten har för funktion. Med hjälp av sina erfarenheter som dietist och terapeut utvecklade Karin metoden Kroppskontakt för att hjälpa sina klienter att skapa en hälsosam relation till mat.