Lärarhandledning, Små människor, stora drömmar: Anne Frank

Här finner du en lärarhandledning till boken om Anne Frank i barnboksserien Små människor, stora drömmar. Handledningen riktar sig till barn i förskoleklass upp till årskurs 3. Här blandas frågor om texten med praktiska övningar, och barnen får stort utrymme att själva fundera och reflektera om bokens innehåll.

Klicka på länken nedan för att öppna pdf:en, du kan därefter ladda ner dokumentet om du vill.

Små människor, stora drömmar: Anne Frank – Lärarhandledning

Läs mer Små människor, stora drömmar: Anne Frank Maria Isabel Sánchez Vegara