Elie Wiesel

Elie Wiesel skrev inte mindre än fyrtio böcker under sin livstid, varav Natten är hans mest kända och citerade. Nobels fredskommitté beskrev honom som mänsklighetens budbärare när de 1986 utnämnde honom till pristagare.

Bland de ytterligare utmärkelser han mottagit för sitt arbete med att uppmärksamma förintelsen finns exempelvis Wallenbergmedaljen, franska Hederslegionen och Amerikanska Presidentens frihetsmedalj.