Revolutionerande bok om vulvans bakterieflora

Nu släpps boken Vulva: Fakta, myter och livsomvälvande insikter av forskaren och författaren Ina Schuppe Koistinen. Med information och konkreta råd baserade på den senaste forskningen kring vaginalflorans betydelse för kvinnors hälsa och fertilitet är det en unikt viktig handbok.

Bakteriell vaginos, endometrios, klimakteriebesvär – listan över åkommor som drabbar personer med vulva kan göras lång, men endast 4 % av all research inom läkemedelsindustrin investeras i att lösa hälsofrågor för kvinnor. Det är föga förvånande att många kvinnor än idag upplever att forskningen och sjukvården inte tar kvinnospecifika åkommor på allvar. Istället vänder sig många till digitala forum där hälsofarliga tips och felaktig information sprids som en löpeld.

”Den kvinnliga kroppen ska inte behöva vara ett medicinskt mysterium. Brister i forskningen och okunskap medför att kvinnor får fel diagnos och behandling. Många kvinnor lider alltför länge och helt i onödan”, berättar Schuppe Koistinen och fortsätter: ”Vi forskare behöver sprida kunskapen om våra forskningsresultat. Med denna bok hoppas jag bidra till både nyfikenhet och ökad kunskap.”

Ina Schuppe Koistinen är docent på Karolinska Institutet och jobbar på Centrum för Translationell Mikrobiomforskning med att bland annat studera bakterieflorans roll för kvinnors hälsa. Väl medveten om problemen med missinformation beslöt hon sig för att skriva boken Vulva: Fakta, myter och livsomvälvande insikter. Resultatet blev en handbok som täcker allt som rör det kvinnliga könet, från mikrobiom till preventivmedel, på ett lättillgängligt och avväpnande sätt. Allt för att visa vikten av vulvavård och hur man kan förebygga problem.

För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Malin Weisby Kratz
Weisby Kratz Kommunikation
malin@weisbykratzkommunikation.se
073-614 09 81

För recensionsexemplar eller mer information om boken, vänligen kontakta:
Louise Eriksson
Bookmark Förlag
louise.eriksson@bookmarkforlag.se
072-911 83 37

Läs mer Ina Schuppe Koistinen Vulva: Fakta, myter och livsomvälvande insikter